Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene huurvoorwaarden IL Sodino 1738 - locazione turistica.

 

De Algemene Huurvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de op basis van de goedgekeurde boeking tussen de Gast en Verhuurder gesloten Huurovereenkomst.

  Check-in 16:00-20:00

Check-out 10:00

IL Sodino 1738, is een privé-eigendom waarvan de eigenaren onafhankelijke appartementen voor gasten bieden. We geven om ecologie en respect voor de natuur.

 

Doel van het pand

 

De gast huurt een appartement alleen voor korte termijn verhuur voor dagen volgens de voorwaarden vermeld in de reservering, ook wel toeristen- of vakantieverhuur genoemd. Het is geen verhuur voor woondoeleinden. In het pand mag geen enkele economische activiteit worden uitgeoefend.

 

Gasten

 

De gast is verantwoordelijk voor het naleven van alle Algemene Huurvoorwaarden van de personen die in het pand verblijven. Ze kunnen niet in het pand verblijven, d.w.z. ze kunnen niet langer blijven dan het aantal mensen dat in de boeking is betaald.

 

Lawaai

 

Het gebouw is onderworpen aan de regels voor de naleving van de geluidsemissienormen. Veelgebruikte avondklokuren: van 22.00 uur tot 06.00 uur. De gast houdt zich aan de regels van de avondklok en onderhoudt goede relaties met buren (hij heeft bijvoorbeeld van tevoren geïnformeerd over geplande sociale bijeenkomsten en hun toestemming verkregen om de regels van de avondklok te overtreden).

 

Reinheid

 

De gast verbindt zich ertoe het pand schoon te houden, maar ook de orderegels na te leven. De regels van ordehandhaving zijn ook van toepassing op parkeerplaatsen voor voertuigen en op het gehele terrein. Afval wordt alleen in de vuilnisbak gegooid die op de parkeerplaats staat, rekening houdend met het scheiden van afval. De gast is verplicht afval te selecteren.

 

Niet roken

 

Het pand is volledig rookvrij. Roken is alleen buiten het gebouw toegestaan, mits de principes van goed samenleven en het verwijderen van sigarettenpeuken in acht worden genomen.

 

Huisdieren

 

Een dier mag alleen in het pand verblijven als de Verhuurder schriftelijk toestemming geeft aan de Verhuurder voor een specifiek dier, b.v. in een verzonden e-mail of sms, en betaling vooraf.

 

De eigenaar, de voogd van het dier, is verplicht zijn huisdier buiten het IL Sodino-gebied te brengen zodat het dier daar in zijn fysiologische behoeften kan voorzien. Als het dier enige ruimte van het pand besmet, is de gast (eigenaar / voogd) verplicht om alle uitwerpselen van zijn huisdier op te ruimen en de verliezen en kosten te dekken. Het is absoluut onaanvaardbaar om de fysiologische behoeften van het zwembad te gebruiken of eraan te voldoen. In dit geval worden de kosten van het vervangen van het water in het zwembad, de noodzakelijke desinfectie en alle andere kosten die hieruit voortvloeien, aan de Gast in rekening gebracht. De gast verbindt zich ertoe de regels van sociaal samenleven na te leven en controle uit te oefenen over de uil.

 

Onderhoud van het terrein

 

De gast verbindt zich ertoe de verhuurder te informeren over alle gebreken, schade en problemen die zich voordoen in het pand. Waarschuw bij calamiteiten eerst de hulpdiensten (brandweer, politie, gasambulance, energie, ambulance) en daarna Verhuurder. De kosten van reparaties die het gevolg zijn van slijtage, verwaarlozing of oneigenlijk gebruik van het pand en de apparatuur zijn voor rekening van de Gast en de kosten die het gevolg zijn van het defect voorafgaand aan de intrek (CHECK-IN) van de Gast blijven bij de Verhuurder.

 

De gast is verplicht om de efficiëntie van apparaten die de veiligheid beïnvloeden, d.w.z. elektrische en sanitaire apparatuur, doorlopend te controleren. Een lekkende kraan of een waterdoorlatend toilet kan wateroverlast en extra schade veroorzaken, en zal ook het waterverbruik verhogen en tegelijkertijd de rekeningen verhogen, die de Verhuurder de Gast in rekening kan brengen.

 

Beveiliging in het pand

 

De gast is verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf en zijn gasten in het pand. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor enig risicovol gedrag van personen die in het pand verblijven.

 

Het is met name verboden om materialen op te slaan die gevaarlijk zijn voor de gezondheid: giftige, explosieve en andere illegale stoffen in het pand.

 

Aanvullende diensten

 

In het geval dat de gast een van de aanvullende diensten selecteert of voldoet aan de voorwaarden voor het optreden ervan, b.v. bij binnenkomst buiten de standaard INCHECK-uren of bij vertrek buiten de standaard uren, zal CHECK-OUT de relevante vergoedingen betalen in overeenstemming met de prijslijst die op de website is gepubliceerd of mondeling of op andere wijze is verstrekt, zoals b.v. per e-mail, telefoon, SMS, berichtensysteem in het boekingssysteem.

 

Ecologie

 

Bij IL Sodino geven we om ecologie. Daarom promoten we het principe - zero waste - van water, afval, energie. We schakelen de verlichting, tv, elektrische kookplaat, airconditioning of verwarming uit voordat we het appartement verlaten.

 

Wij scheiden afval. We gebruiken en moedigen u aan om biologisch afbreekbare producten te gebruiken.

 

Beëindiging van de huurovereenkomst

 

Na het einde van de huurovereenkomst verbindt de Gast zich ertoe het pand terug te brengen in de staat zoals vastgelegd bij aankomst of in het opleveringsprotocol, indien opgesteld. Op de dag van ontvangst van het pand dient het appartement leeggemaakt te worden van de eigendommen van de gast en schoon te zijn. De kosten van het herstellen van schade