Regulamin

Regulamin

Ogólne Warunki Najmu IL Sodino 1738 - locazione turistica.

Ogólne Warunki Najmu są integralną częścią Umowy Najmu zawartej pomiędzy Gościem a Wynajmującym na podstawie zatwierdzonej rezerwacji.

 Check-in 16:00-20:00

Check-out 10:00

IL Sodino 1738, to prywatna nieruchomość, której właściciele udostępniają niezależne mieszkania dla gości. Dbamy o ekologię i poszanowanie natury.

Przeznaczenie lokalu

Gość wynajmuje mieszkanie tylko i wyłącznie na cele krótkoterminowego najmu na doby na zasadach zawartych w rezerwacji, zwanego też wynajmem turystycznym lub wakacyjnym. Nie jest to najem na cele mieszkaniowe. W lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

 

Goście

Gość jest odpowiedzialny za osoby przebywające w lokalu w zakresie przestrzegania wszystkich Ogólnych Warunków Najmu. W lokalu nie mogą przebywać tzn. nie może nocować więcej niż liczba osób opłaconych w rezerwacji.

 

Hałas

W budynku obowiązują zasady przestrzegania norm w zakresie emitowania hałasu. Godziny powszechnie stosowanej ciszy nocnej: od 22 wieczorem do 6 rano. Gość będzie przestrzegał zasad ciszy nocnej i utrzymywał poprawne relacje z sąsiadami (np. wcześniej informował o planowanych spotkaniach towarzyskich i uzyskiwał ich zgodę na złamanie zasad ciszy nocnej).

 

Czystość

Gość zobowiązuje się utrzymać czystość w lokalu, ale także przestrzegać zasad porządku. Zasady utrzymania porządku obowiązują też na miejscach postojowych dla pojazdów oraz na terenie całej nieruchomości. Nieczystości będą wrzucane wyłącznie do śmietnika znajdującego się na parkingu, z uwzględnieniem segregacji śmieci.  Gość zobowiązany jest do selekcjonowania odpadów. 

 

Zakaz palenia

W lokalu jest całkowity zakaz palenia. Palenie możliwe jest jedynie na zewnątrz budynku, pod warunkiem zachowania zasad dobrego współżycia oraz usunięcia po sobie niedopałków. 

 

Zwierzęta domowe

W lokalu może przebywać zwierzę tylko pod warunkiem udzielenia zgody Wynajmującego na konkretne zwierzę udzielonej na piśmie np. w wysłanej wiadomości email lub sms oraz uiszczeniu za nie z góry płatności.

Właściciel, opiekun zwierzęcia, zobowiązany jest do wyprowadzania swojego zwierzaka poza teren IL Sodino, aby tam zwierzę załatwiło swoje potrzeby fizjologiczne. Gdyby doszło do zanieczyszczenia przez zwierze jakiekolwiek przestrzeni nieruchomości, Gość ( właściciel/opiekun ) zobowiązany jest do każdorazowego sprzątnięcia wszelkich nieczystości po swoim zwierzęciu oraz pokrycia strat i kosztów. Absolutnie niedopuszczalne jest korzystanie lub załatwianie potrzeb fizjologicznych w basenie. W takim przypadku Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wody w basenie, koniecznej dezynfekcji oraz innymi kosztami, które to spowoduje. Gość zobowiązuje się do zachowania zasad współżycia społecznego oraz sprawowania kontroli nad sowim zwierzęciem.

 

Konserwacja lokalu

Gość zobowiązuje się informować Wynajmującego o wszystkich usterkach, szkodach i problemach powstających w lokalu. W przypadku nagłym należy najpierw zawiadomić służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, karetkę pogotowia), a potem Wynajmującego. Koszty napraw powstałych z powodu zużycia, zaniedbania lub niewłaściwego używania lokalu i sprzętów obciążają Gościa, a koszty wynikające z wady sprzed wprowadzenia się (CHECK-IN) Gościa pozostaną po stronie Wynajmującego.

Gość jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. elektrycznych, a także sanitarnych. Cieknący kran lub przepuszczająca wodę toaleta może spowodować zalanie i dodatkowe zniszczenia a także zwiększy zużycie wody, zwiększając przy tym rachunki, którym to zwiększeniem Wynajmujący może obciążyć Gościa.

 

Bezpieczeństwo lokalu

Przed każdorazowym opuszczeniem lokalu Gość jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich okien, aby uniknąć szkód spowodowanych nagłą zamianą pogody. Należy również sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały odłączone, a wszystkie krany zakręcone. Przed wyjściem z mieszkania należy koniecznie wyłączyć klimatyzację oraz ogrzewanie. Do ochrony przed nadmierynym nasłonecznieniem, służą okiennice. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu mieszkania.

Szkody spowodowane zaniedbaniem Gościa podczas jego nieobecności lub po wyprowadzce (CHECK-OT) obciążą Gościa.

( nie wiem czy w tym punkcie -może znajdź albo stwórz lepszy ) Nie zabijamy insektów na ścianach i sufitach, gdyż będziemy musieli obciążyć cię kosztami malowania lokalu.

 

Klucze i zamki

Samowolne instalowanie dodatkowego zamka lub wymiana zamka w drzwiach jest niedopuszczalna. Jeśli Gość zgubi jedyną parę kluczy, należy skontaktować się jak najszybciej z Wynajmującym w celu ustalenia planu postępowania.

Awaryjne otwieranie drzwi przez Wynajmującego w przypadku zgubienia kluczy przez Gościa lub chwilowego braku dostępu do kluczy obciąży Gościa następującymi kosztami administracyjnymi:

Dni powszednie między godziną 8 rano a 20 wieczorem – EUR 50,

Inne godziny, a także święta - EUR 100.

Koszt dorabiania kluczy, ewentualnie nowego zamka z powodu zgubienia klucza dodatkowo obciąży Gościa.

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie mieszkania przez Wynajmującego nie obejmuje osobistych rzeczy Gościa ani OC Gościa. Wynajmujący rekomenduje wykupienie osobistego ubezpieczenia OC przez Gościa oraz ubezpieczenia mienia osobistego w lokalu.

Prawo Wynajmującego

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu podczas pobytu Gościa niezależnie od jego obecności w lokalu bez potrzeby jego zgody, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz w przypadku nagłym (zagrożenie życia lub mienia), ważnego interesu Gościa lub Wynajmującego lub innej pilnej potrzeby Wynajmującego, która nie może być spełniona po wyprowadzce Gościa. Za zgodą Gościa w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku, kiedy w mieszkaniu, pomieszczenie jest zamknięte przez Wynajmującego i nie przeznaczone do wynajmu (np. pokój) lub inne zamknięte wyposażenie lokalu (np. szafy, pawlacze), Gość ma zakaz korzystania z ww. pomieszczeń lub wyposażenia. Ponadto, Wynajmujący ma prawo korzystania z  zamkniętych pomieszczeń lub wyposażenia na takich samych zasadach jak wejście do lokalu opisane w pkt. 1 tego punktu głównego „Prawo Wynajmującego.

 

Bezpieczeństwo w lokalu

Gość odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich gości podczas przebywania w lokalu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za żadne ryzykowne zachowania osób przebywających w lokalu.

W szczególności zabrania się przechowywania w lokalu materiałów niebezpiecznych dla zdrowia: substancji toksycznych, wybuchowych i innych niezgodnych z prawem.

 

Usługi dodatkowe

W przypadku gdy Gość wybierze jedną z usług dodatkowych lub spełni warunki do jej zaistnienia np. wprowadzi sie poza standardowymi godzinami CHECK-IN lub wyjedzie poza standardowymi godzinami CHECK-OUT pokryje odpowiednie opłaty zgodne z cennikiem opublikowanym na stronie lub przekazane ustnie lub inną drogą taką jak np.: mailowa, telefoniczna, SMS, system wiadomości w systemie rezerwacji.

Ekologia

W IL Sodino dbamy o ekologię. Dlatego propagujemy zasadę - zero waste – wody, śmieci, energii. Wyłączamy oświetlenie, telewizor, kuchenkę elektryczną, klimatyzację lub ogrzewanie przed wyjściem z mieszkania.

Segregujemy odpady. Używamy i zachęcamy by używać produkty biodegradowalne.

 

Zakończenie najmu

Po zakończeniu najmu Gość zobowiązuje się doprowadzić lokal do stanu odnotowanego po przybyciu lub w protokole zdawczo-odbiorczym, o ile taki został sporządzony. Mieszkanie w dniu odbioru lokalu winno być opróżnione z przedmiotów należących do Gościa i czyste. Koszty napraw szkód pozostawionych w lokalu oraz koszty sprzątania lokalu, ponad standardowe, obciążą Gościa.

Za przedmioty pozostawione przez Gościa po zakończeniu pobytu lub w przypadku opuszczenia lokalu bez zawiadomienia Wynajmującego przed zakończeniem pobytu, Wynajmujący nie bierze żadnej odpowiedzialności. Zostaną one uznane za porzucone przez Gościa, jako przeznaczone do wyrzucenia.

Kaucja

Kaucja w kwocie 100 EUR za każcy z apatamentów pobierana jest w gotówce w chwili zakwaterowania (Check-in). Kaucja podlega zwrotowi w momentcie wymeldowania, jeśli nie nastapiły zdarzenia wymagajace naprawy szkody.

Odpowiedzialność:

Gość odpowiada wobec Właściciela ( Wynajmującego ) za wszelkie wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.

Basen

Basen jest czynny od kwietnia do pażdziernika

Goście mogą korzystać z basenu w godzinach od 10:00 do 20:00

Parking:

Bezpłatny, niedozorowany.

 

Data Publikacji i wejścia w życie 2022-03-21